понеділок, 16 березня 2015 р.

С В І Т П У Ш К І Н С Ь К И Х К А З О К
Тема.  Літературна казка. Олександр Пушкін. Вступ до поеми Руслан і   
           Людмила.
           О. Пушкін – видатний російський поет, шанувальник народної казки.
           Уславлення народної казки у вступі до поеми Руслан і Людмила.
            Т. Л. літературна казка,  поняття про прозову і віршовану мову.                  
                                                          
  Мета.  Розкрити поняття літературна казка , її особливості та відмінності від
              народної  казки; розповісти дітям про дитячі роки О.Пушкіна,
              зацікавити їх творчістю великого російського поета; розвивати
              навички правильного , вдумливого читання та розуміння
              прочитаного, збагачувати словниковий запас; виховувати духовні
              якості , працювати над розвитком навичок виразного читання,
               розкрити уславлення російської народної казки у вступі до поеми
             “Руслан і Людмила”; звернути увагу на його структуру та образну
              систему; формувати навички порівняння літературного твору із
              творами  фольклору, розвивати образне мислення, память, усне
              мовлення   виховувати любов і повагу до слова , інтерес до творчості
               О. С. Пушкіна.     

Е П І Г Р А Ф .                            Что за прелесть эти сказки!
                                                       Каждая есть поэма !
                                                                             А. С. Пушкин.

Обладнання. Дитячі портрети О. С. Пушкіна, портрет роботи Кіпренського,
                      виставка книг Казки Пушкіна, ілюстрації до його казок.

Р О Б О Т А      Н А       У Р О Ц І .

 І. Актуалізація знань з теми Народні казки.

-  Які твори усної народної творчості вам відомі?
-  Які твори називають казками?
-  Як створювалися народні казки?
-  Пригадайте головне правило казки.
-  Які види казок ви знаєте?
-  З яких частин складається чарівна казка?
-  Виразно прочитайте вірш Ліни Костенко. Яких героїв казок згадано у ньому? А яких  казкових героїв знаєте ви? Які з них уособлюють добрі сили, а які злі?

Затишно дітям у пазусі казок
Отак би й слухав про царя Салтана
Або про те, як весело козак
Обманює турецького султана.
Про карих коней з полуменем грив,
Про чаклуна, що все на світі може.
І хто б там, що кому не говорив,
А згине зло, і правда переможе!
Той уЯги царівну відбере,
Той камянисте поле переоре,
Кощей Безсмертний неодмінно вмре.
І всі безглуздя розум переборе.
Лиш борись, а щастя не втече-
Не схаменешся – півжитття позаду.
І день, і ніч, і тисяча ночей...
Спасибі вам за цю Шахерезаду.

І І . Робота над поняттям літературна казка.

-         Літературна казка зявилася не як наслідок колективної творчості, її написав конкретний автор (Андерсен Снігова королева).
-         Ми не тільки знаємо, хто написав ту чи іншу казку, ми відчуваємо присутність автора у ній. Автор не приховує свого ставлення до героїв, до того, що відбувається. Автор сміється, співчуває, жаліє, співпереживає.
-         Літературна казка створюється у писемній формі.
-         У літературній казці наявні побутові подробиці, часто вказано час і місце, де відбуваються події.
-         Літературна казка може бути не тільки прозовою, а й віршованою.
-         Літературні казки поділяються на дві групи:
1)    казки в основу яких покладено фольклорні твори;
2)    власне авторські казки.                                                                                                                  

І І І .Слово вчителя про дитячі роки О С Пушкіна.
        
  П л а н .
1. Родина О. С. Пушкіна.
2. Ставлення до няні Орини Родіонівни.
3. Народна творчість – джерело натхнення поета.

С л о в н и к о в а    р о б о т а .
Пролог, лукоморье, неведомый, дол виденья, брег, витязь, чредой, дядька, пленяет, чахнет.

I V Виразне читання (напамять) вступу до поеми Руслан і Людмила
      вчителем.

V. Бесіда на первісне сприйняття  уривку.

-         Що ви уявляли, коли слухали ці рядки?
-         Який твір нагадав вам цей уривок? Чому?
-         Які російські казки ви згадали?
-          Які картини зображені в уривку? Опишіть їх , використовуючи слова з тексту.
-         Які фарби переважатимуть у ваших уявних ілюстраціях?

VI.            Слово вчителя про особливості читання вступу.

-    Читати повільно, урочисто.
-    Робити логічні наголоси.
-    Виділяти казкові картини паузами.
 -    Звернути увагу на вимову застарілих слівдол,брег,чредой,златом.(Ці слова роблять картини вступу чарівними, казковими, відчувається, що події відбувалися дуже давно).

VII. Виразне читання вступу учнями.

VIII . Бесіда.

-         Назвіть казкову країну , яку вигадав О. Пушкін.(Лукоморье).
-         Учена казкова істота.
-         Транспортний засіб Баби Яги.
-         Приміщення , де тужить царівна.
-         Кількість вояків, які вийшли з морських хвиль.
-         Повелителька бурого вовка.
-         Країна, запахом якої просякнуті казки Пушкіна?
-         Хто полонив грізного царя?
-          Що втримує кота біля дуба?
-          Хто їде в ступі?
-         Цар, який чахне над злотом?
-         Споруда без вікон і дверей, та ще й на курячих ніжках.
-         З якого металу зроблений ланцюг, що на дубі?
-         Хто несе через ліси і моря богатиря?
-         Бліда казкова істота , полюбляє спати в гіллі.
-         Уважно подивіться на ілюстрації на с. 44-47. Кого з казкових персонажів зі вступу до поеми забувнамалювати художник?
-         Доберіть до цих ілюстрацій рядки з тексту.
-         Словесне малювання (використання інтерактивних методів ). Які б ілюстрації виконали ви?

IX. Підсумкова бесіда. 

-         Назвіть основні казкові картини вступу до поеми Руслан і Людмила.
-         Яких фантастичних героїв ви зустріли , читаючи уривок?
-         Хто з них уособлює добрі, хто – злі сили?
-         Як закічуються народні казки?
-         Як Пушкін закінчує свій вступ до поеми?
-         Прочитайте головні рядки вступу. Як ви їх розумієте?

X.  Д / З . Вивчити вступ до поеми напамять.
                Перечитати с.45 – 49 про Пушкіна та про літературну казку.Тема.Урок позакласного читання.  Розгляд казок Про двох дівчат: добру і
          лиху (польська), Розумна жінка (англійська).
Мета. Розширити коло читання школярів; поглибити їхні знання про народну
           казку,  працювати над розвитком індивідуального читання, вчити усно
           відповідати на запитання за змістом прочитаного, розвивати звязне
           мовлення учнів, любов до  книги, виховувати грамотного, розвиненого
           читача.

Е П І Г Р А Ф .                    Давно, в дитячий любий вік,
                                              В далекім ріднім краю
                                              Я чула казку. Чула раз,
                                               А й досі памятаю.
                                                                                  Леся Українка.

Обладнання.  
                            Тексти казок, ілюстрації до казок, карта світу.

  
 Р О Б О Т А     Н А    У Р О Ц І  .

І. Повідомлення групи учнів про батьківщину казок, що вивчаються.

ІІ . Переказ казок близько до тексту.

ІІІ . Бесіда за змістом казок.


1.     Про двох дівчат: добру й лиху.

-         Розкажіть, як дівчата потрапили до жінки.
-         Як вони виконували роботу, доручену господинею?
-         Чи справедливо жінка нагородила своїх робітниць? Обгрунтуйте свою думку.
-         Доберіть слова, які допоможуть вам розповісти про добру і лиху дівчину.
-         Як ви гадаєте, чому казка має таку назву?
-         Сформулюйте головну думку казки.
-         Згадайте казки народів світу, схожі на цю польську казку. Що в них спільного? Що відмінного?
-         До якої групи можна віднести цю казку? Доведіть свою думку.
-         Як називаються спільні сюжети казок у різних народів?

2.     Розумна жінка.

-         Назвіть головних героїв казки.
-         Яке завдання дав батько Джекові?
-         Хто допоміг йому виконати це завдання? Як ви гадаєте, чому Джек сам не міг упоратись?
-         Чому Джеків батько вирішив одружити сина на розумній жінці? Доповніть свою відповідь словами із тексту.
-         Яке завдання дав король батькові Джека?
-         Чому батько називає свого сина недотепою?
-         Які мудрі поради давала дружина Джека?
-         Розкажіть, як жінка – розумниця врятувала життя свого чоловіка і його батька? Завдяки яким рисам характеру їй вдалося це зробити?
-         Доберіть слова, які допоможуть охарактеризувати Джека і його дружину.
-         Чому казка називається Розумна жінка? Запропонуйте свою назву до цієї казки.
-         Намалюйте за допомогою слів епізод казки, який вам найбільше сподобався.

I V. Творче завдання: клас поділяється на дві групи. Перша вигадує
         завдання для розумної жінки; друга допомагає їх вирішувати.

V. Головоломка.
                                                                                 А                                  
Завдання: зсуньте смужки                                       Н     Ь                   Н
таким чином, щоб можна                                          С    Д       П        М
було прочитати прислівя.                                        У    Ь      К   А   С
До якої казки пасують                                               Т    Ц      Р   У   Ж
ці  слова.                                                                      И    И     М   І    А
                                                                                      Х     Т    Ь    У   І
                                                                                       С         Т     К
                                                                                                    Ь    Р             

(На панську мудрість мужицька хитрість.)

-         Чи доводилось вам читати казки, яких також стосується це прислівя? Назвіть їх . Згадайте головних героїв цих казок та мудрі поради, які вони давали. Що спільного та відмінного в них?

VI. Гра Добери прислівя.

Кого з героїв розглянутих казок характеризують ці прислівя:
Добрий розум не дасть плакати.
Золото без розуму – болото.
Чоловік без розуму, що сніп без перевесла.
Дурість – причина нещасть.
Ліпше з розумним загубити, ніж з дурнем знайти.

Словникова робота: перевесло – скручена з рогозу перевязь для снопів.

V I I. Творча робота.

- Діти, пригадайте, що називається фантастичною казкою?
- Назвіть основні ознаки цієї казки.
-  Дотримуючись основних вимог до фантастичної казки колективно скласти казку.

1.     Головний герой – хлопчик 11 – 12 років.
2.     Добра справа – рятує хворого дідуся.
3.     Перешкоди – злий чарівник.
4.     Чарівні предмети – зубна щітка, мило, хустинка.
5.     Добрі чарівники – фея.
6.     Щасливий кінець.
Діти працюють так, щоб кожне наступне речення було продовженням попереднього, таким чином одержуємо колективну казку.

V III. Робота з ілюстраціями.

Хто тут живе?
Кому належать ці предмети?
Хто ці герої? З яких вони казок?

I X . Вікторина Впізнай казку.

1. Всесвітня література віддавна знає жінку, яка могла не спати 2 роки 8 місяців і 4 тижні, і весь цей час говорила. Хто це? (Шахразада.1000 і 1 ніч.)

2. Цей дім ніхто не будував, жити в ньому мали право лише 5 братів, але в скрутну хвилину помістилося там майже все лісове царство? (Рукавичка)

3. Красень – чоловік у повному розквіті сил. Має те, що ви, чоловіки, не маєте. Любить те, що ви, чоловіки, не всі любите. Високо літає, але низько ніколи не падає. Він – ненька, друг, привид і джентельмен одночасно.(Карлсон)

Словникова робота: джентельмен.

4.     Мандрував дорогами, все своє коротке життя співав пісні, вважаючи себе невловимим, та, врешті, пісня його обірвалась на півслові.(Колобок).

5.     Не бик, а реагує на червоні чоботи, не вірменське радіо, а любить обдурити. Не  жінка, а заставила господаря всіх із хати вигнати. Улюблене дерево – клен. Має схильність до шантажу і погроз, та  побоялась знаку на тілі – і на цьому історія завершилась. (Коза - дереза).


6.     Коли годинник бє 12 разів, багатство перетворюється на бідність і можна загубити те, що принесе потім щастя. Хто і що загубив? (Попелюшка, черевичок).

7.     Неперевершений шибеник, представник сімейства овочів. Неповнолітній, скоїв правопорушення і сидів за гратами. Дякуючи винахідливості, завжди поспішав встановлювати справедливість. Про кого мова і хто придумав цього казкового героя? (Цибуліно, Дж. Родарі)


8.     Він сидів у бочці, як Діоген, і тремтів за своє життя. А потім, дякуючи тому, що було в тій бочці, став повелителем , бо відрізнявся від усіх. Як називається герой цієї казки і хто автор? (Фарбований лисІ . Франко).

9.     Розвяжіть логічний ланцюжок:
Життя – золото, золото – мовчання, мовчання – запорука успіху, успіх – у кропиві, кропива – на пірї, з піря – тіло.
Тут і казці кінець...(“Дикі лебеді”).

X. Робота з епіграфом.

X I . Підсумки уроку.

XII. Домашнє завдання. Повторити тему Народна казка.

 

            


Немає коментарів:

Дописати коментар